FLYKNINGEMOTTAK PÅ JEGERTUNET HOTELL?

05.02.2009
 
 
Vi skal være imøtekommende, vise gjestfrihet og solidaritet, være løsningsorieterte og kreative for å få til en så god integrering som mulig dersom det blir aktuelt med asylmottak i Risør. På den andre siden skal vi stille krav, både til mottaket og asylsøkerne, mener Rødt. - Vi håper og tror på en vennligsinnet mottakelse, dersom mottaket blir lagt til Risør.
 
Norge er forpliktet til å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse. Det følger av flyktningekonvensjonen til FN av 1951 Hvem som får beskyttelse er regulert etter utlendingeloven. Les mere om verstkommune for statlige mottak her: http://www.udi.no/upload/Publikasjoner/Asylmottak/Vertskommune%20brosjyre_web%20enkeltsider.pdf
 
 
 
 
 
HERO
Hero, som er et privat drevet selskap som tilbyr tjenester rettet mot flyktninger, innvandrere og asylsøkere, har lagt inn bud på å drive mottak på Jegertunet hotell.
I løpet av måneden vil det være klart om de får tilslag. http://www.hero.no/
 
100-125
Det er snakk om 100- 125 asylsøkere, som skal bo i mottak mens de får behandla sine søknader om oppholdstillatelse for deretter å bli plassert rundt i kommunene eller sendt hjem (ved avslag)
Kommunen får et fast tilskudd pr. asylsøker pluss diverse tilskudd for spesielle behov.
Det er UDI http://www.udi.no/ som avgjør hvem som får flyktningemottak og satser som tilkommer kommunene.
Satsene til kommunene er doblet under den rødgrønne regjeringa.
Asylsøkerne bør innkluderes i lokalsamfunnet Risør på best mulig måte; kulturliv, sosialt liv, arbeidsliv.
 
Risør kommune har hatt møte med Hero og samtalet om ulike problemstillinger og gleder i forbindelse med søknaden til Hero.
Formannskapet er informert om søknaden.
I formannskapsmøte den 10. febr. vil det bli gitt ytterligere informasjon.
Sist redigert 30.09.2014 av Web - redaktør